Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2019 - Május

1.Sze. Préd 3,22* Kol 1,11-12 Ézs 66,6-13* Róm 15,1-6

2.Cs. 3Móz 19,32* Fil 2,3 Jn 17,9-19* Róm 15,7-13

3.P. Ez 20,41-42* Mt 28,20 1Pt 2,1-10* Róm 15,14-21

4.Szo. Zsolt 60,14* Kol 3,17 ApCsel 8,26-39* Róm 15,22-33

5.V. 2Móz 33,11* Lk 24,32 Jn 10,11-30* 1Pt 2,21-25

6.H. Jer 50,5* Jn 6,68 Jn 10,1-10* Róm 16,1-16

7.K. 1Sám 30,6* Fil 4,6 Mt 9,35-10,7* Róm 16,17-27

8.Sze.5Móz 1,31* 1Jn 4,16 Jn 17,20-26* 2Sám 2,1-11

9.Cs. Zsolt 39,2* Jak 1,19 Ef 4,8-16* 2Sám 5,1-16

10.P. 1Móz 24,7* Mt 28,5-7 Mt 26,30-35* 2 Sám 5,17-25

11.Szo. 4Móz 6,26* Fil 4,7 Jn 14,1-6* 2Sám 6,1-23

12.V. Náh 1,7* 2Kor 4,8 Péld 8,22-36* Jn 15,1-8

13.H. Mal 1,11* Fil 2,11 1Móz 1,6-8* 2Sám 7,1-16

14.K. Ruth 2,12* Róm 16,1-2 1Móz 1,9-13* 2Sám 7,17-29

15.Sze. Ézs 59,12-13* 1Jn 1,9 1Móz 1,14-19* 2Sám 11,1-27

16.Cs. Ézs 28,29* Mt 21,42 1Móz 1,20-23* 2Sám 12,1-25

17.P. Zsolt 91,11-12* Zsid 1,14 1Móz 1,24-31* 2Sám 15,1-12

18.Szo. Bir 2,10* 2Tim 2,8 1Móz 2,1-3* 2Sám 15,13-37

19.V. Jób 31,4* Zsid 4,13 ApCsel 16,23-34* Lk 19,37-40

20.H. 5Móz 10,21* JnJel 22,13 2Móz 15,1-21* 2Sám 16,1-14

21.K. Zsolt 31,6* Róm 8,2 1Sám 16,14-23* 2Sám 16,15-17,4

22.Sze. Ézs 25,9* Lk 1,68 Róm 15,14-21* 2Sám 17,5-23

23.Cs. Jer 15,16* Lk 11,28 1Kor 14,6-19* 2Sám 18,1-18

24.P. 4Móz 23,19* Zsid 1,3 JnJel 5,6-14* 2Sám 18,19-19,9

25.Szo. Zsolt 81,2* 1Kor 14,15 Jn 6,60-69* 2Sám 19,10-41

26.V. Zsolt 116,1* Mt 6,6 Jn 16,23-33* Lk 11,1-13

27.H. Zsolt 18,50* ApCsel 4,20 Mk 1,32-39* 2Sám 21,1-14

28.K. Zsolt 95,1* ApCsel 2,46-47 Lk 18,1-8* 2Sám 23,1-7

29.Sze. Zsolt 33,11* ApCsel 20,32 Mk 9,14-29* 2Sám 24,1-25

30.Cs. Zsolt 16,10* Zsid 7,25 1Kir 8,22-28* Lk 24,44-53

31. P. Zsolt 71,18* 2Kor 4,16 Jn 18,33-38*Fil 1,1-11

2019 - Június

1.Szo. Zsolt 111,2* Ef 1,17 JnJel 4,1-11* Fil 1,12-26

2.V. Zsolt 100,3* Jn 15,16 Ef 3,14-21* Jn 16,5-15

3.H. JerSir 5,21* Jn 14,16-17 Ez 11,14-20* Fil 1,27-30

4.K. 2Móz 14,14* Róm 8,37 1Jn 4,1-6*Fil 2,1-4

5.Sze. Ézs 30,15* Mt 6,27 Ézs 32,11-18* Fil 2,5-11

6.Cs. Jób 28,28* 1Kor 7,15 ApCsel 1,12-26* Fil 2,12-18

7.P. 5Móz 4,9* JnJel 3,11 Ef 1,15-23* Fil 2,19-30

8.Szo. 2Krón 30,9* ApCsel 3,19-20 Jn 16,5-15* Fil 3,1-11

9.V. Jer 10,24* Jn 16,8 Jn 14,15-27* ApCsel 2,1-21

10.H. 2Móz 15,18* Lk 19,37-38 Mt 16,13-19* Jn 20,19-23

11.K. Zsolt 94,11* Fil 3,10 1Kor 14,1-40* Fil 3,12-21

12.Sze. Ézs 66,19* Mt 28,18-20 Ef 1,11-14* Fil 4,1-9

13.Cs. Préd 7,29* Mt 7,16 2Kor 3,2-9* Fil 4,10-23

14.P. 1Móz 24,21* Zsid 10,36 Gal 3,1-5* Péld 10,6-12

15.Szo. Zsolt 51,15* 1Tim 2,4 ApCsel 18,1-11* Péld 10,22-32

16.V. Zsolt 73,28* 1Pt 2,9 2Kor 13,11-13*Jn 3,1-13

17.H. Ézs 55,10-11* 1Kor 2,4 2Móz 3,13-20* Péld 11,24-31

18.K. Jer 1,9* Lk 21,14-15 Ézs 43,8-13* Péld 14,29-34

19.Sze. Zsolt 115,13* Gal 3,26 ApCsel 17,22-34* Péld 15,13-18

20.Cs. Ézs 46,4* 1Kor 1,9 Ef 4,1-7* Péld 16,1-9

21.P. Jer 30,19* Mt 13,33 2Pt 1,16-21* Péld 16,18-33

22.Szo. Zsolt 8,3* Lk 9,48 Jn 14,7-14* Péld 17,1-17

23.V. Dán 9,4-5* Róm 5,20 Jn 5,39-47* Lk 16,19-31

24.H. Jób 2,10* Lk 22,42 Mt 3,1-12* Lk 1,5-80

25.K. Ézs 54,7* Jn 14,18 Mt 10,26-33* Péld 19,16-23

26.Sze. Zsolt 31,10* Lk 12,7 Jn 1,19-28* Péld 20,19-24

27.Cs. Ézs 48,6* Ef 1,9 Lk 3,10-18*Péld 21,13-31

28.P. Józs 24,18* Róm 12,5-6 ApCsel 13,15-25* Péld 23,29-35

29.Szo. Jer 21,14* Gal 6,9 Ef 2,19-22* Péld 24,10-20

30.V. 2Móz 23,25* Mt 6,31-32 Ézs 55,1-5* Lk 14,15-24

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: