Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2018 - Szeptember

1.Szo. 2Móz 23,9* Mt 2,14 Júd 1-2.20-25* 2Jn 1-13

2.V. Zsolt 22,27* Jn 6,35 Róm 8,14-17* Zsolt 146

3.H. Jer 31,18* Ef 4,23 5Móz 26,1-11* 3Jn 1-15

4.K. 1Sám 3,18* Mt 6,10 Gal 5,22-26* Zóf 1,1-9

5.Sze. Jer 3,22*Gal 4,6 Filem 1-16* Zóf 2,1-7

6.Cs. Péld 3,25-26* Ef 6,10 1Krón 29,9-18* Zóf 3,9-20

7.P. 5Móz 15,11* 1Jn 3,18 Jn 13,31-35* Hab 1,1-11

8.Szo. Ez 34,30* Jn 15,16 2Tessz 2,13-17* Hab 1,12-2,3

9.V. Zsolt 51,19* Mk 2,17 1Pt 5,5-11* Zsolt 49

10.H. Jer 15,20* Jn 14,1 Fil 4,8-14* Hab 2,4-20

11.K. Zsolt 91,4* 2Tessz 3,3 1Tim 6,3-11* Hab 3,1-19

12.Sze. Zsolt 57,2* 1Jn 2,12 Préd 4,4-12* Préd 1,1-18

13.Cs. 2Móz 23,20* 2Tim 4,18 Lk 10,38-42* Préd 2,1-11.24-26

14.P. Zsolt 17,7* Lk 18,7 1Kor 7,17-24* Préd 3,1-15

15.Szo. Zsolt 50,2-3* Zsid 1,1-2 Mk 12,41-44* Préd 4,1-12

16.V. Zsolt 90,13* Jn 16,22 2Tim 1,7-10* Zsolt 37,1-20

17.H. Ez 37,23* Jel 1,5-6 Róm 6,18-23* Préd 4,17-5,6

18.K. 1Sám 3,9* 1Jn 2,24 Ézs 38,9-20* Préd 5,9-19

19.Sze. Zsolt 65,8* Fil 4,7 Apcsel 9,36-42* Préd 6,1-12

20.Cs. Zsolt 49,16* 2Tim 1,10 Fil 1,19-26* Préd 7,1-14

21.P. 1Móz 2,15* Mt 5,5 Jel 2,8-11* Préd 11,1-10

22.Szo. 5Móz 32,4* 1Jn 1,5 Róm 4,18-25* Préd 12,1-14

23.V. Jer 31,34* 1Jn 2,1 Zsolt 37,21-40* Ézs 49,1-6

24.H. 5Móz 30,9* Fil 2,13 Zsid 11,1-7* Gal 1,1-5

25.K. 1Móz 28,15* Zsid 11,21 Jak 1,1-13* Gal 1,6-10

26.Sze. Péld 3,26* Róm 8,37 Lk 7,1-10* Gal 1,11-24

27.Cs. Hós 11,8-9* Róm 5,20 Apcsel 5,34-42* Gal 2,1-10

28.P. Zsolt 66,20* Mt 6,8 Zsid 12,1-3* Gal 2,11-21

29.Szo. Zak 8,13* Apcsel 27,23-24 Gal 3,1-14* Apcsel 5,17-21

30.V. Zsolt 118,5* Ef 3,12 Zsolt 56* Jak 2,1-13

2018 - Október

1.H. Zsolt 90,17* Jn 15,5 Mt 6,1-4* Gal 3,15-18

2.K. 1Sám 24,20* Mt 5,25 Mk 3,31-35* Gal 3,19-29

3.Sze. Ézs 45,17* Jak 5,8 Énekek 8,4-7* Gal 4,1-7

4.Cs. 5Móz 29,17* Ef 4,31-32 Gal 5,13-18* Gal 4,8-20

5.P. Mik 5,4* 2Tessz 3,16 Jel 2,8-11* Gal 4,21-31

6.Szo. Zsolt 111,1* Kol 3,16 Mt 5,17-24* Gal 5,1-15

7.V. Hós 11,3* 2Pt 3,15 Zsolt 65* 1Tim 4,4-5

8.H. 1Sám 23,16* Ef 4,3 2Móz 15,22-27* Gal 5,16-26

9.K. Zsolt 16,8* Zsid 11,27 Lk 5,12-16* Gal 6,1-10

10.Sze. Jób 33,13-14* Lk 24,32 Lk 13,10-17* Gal 6,11-18

11.Cs. Jer 9,22-23* Gal 6,3-4 Mt 8,14-17* Jel 1,1-8

12.P. 3Móz 26,5* Jn 10,10 Jer 17,13-17* Jel 1,9-20

13.Szo. Zsolt 95,2-3* Róm 15,5-6 Apcsel 14,8-18* Jel 2,1-7

14.V. 4Móz 11,29* Jn 20,22 Zsolt 75* 1Kor 7,29-31

15.H. Józs 24,23* Ef 5,8 2Tessz 3,6-13* Jel 2,8-11

16.K. Péld 21,3* Jn 7,24 Róm 13,1-7* Jel 2,12-17

17.Sze. Ézs 9,6* Zsid 13,8 Ef 5,25-32* Jel 2,18-29

18.Cs. 1Sám 17,37* 1Kor 10,31 1Kor 14,26-33* Jel 3,1-6

19.P. 1Móz 6,9* Mt 5,16 Jn 18,28-32* Jel 3,7-13

20.Szo. Ámos 4,11* Róm 3,3-4 Péld 3,1-8* Jel 3,14-22

21.V. Préd 8,15* 1Tim 4,4 Zsolt 38* Jer 29,1-14

22.H. Ézs 26,8* 1Pt 5,6 Róm 12,17-21* Jel 4,1-11

23.K. 5Móz 29,28* Jn 4,42 2Kor 10,1-6* Jel 5,1-5

24.Sze. Jer 16,20* Kol 2,8 1Móz 13,5-12* Jel 5,6-14

25.Cs. Zsolt 77,12-13* Lk 2,19 3Móz 19,1-18* Jel 6,1-8

26.P. Zsolt 73,26* Apcsel 23,11 Lk 22,49-53* Jel 6,9-17

27.Szo. Jer 25,6* Zsid 12,1-2 2Tim 2,1-5* Jel 7,1-8

28.V. 1Móz 12,2* 1Pt 3,9 Zsolt 143* Róm 7,14-25

29.H. Jer 1,17* Ef 6,14-15 Hós 12,1-7* Jel 7,9-17

30.K. Péld 16,33* Mt 6,33 Róm 3,9-20* Jel 8,1-5

31.Sze. 2Móz 32,11-12* Róm 8,34 Jel 8,6-13* Gal 5,1-6

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: