Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2017 - November

1.Sze. Jób 13,9* Zsid 4,12 Ef 5,25-32* Ez 12,1-16

2.Cs. Ézs 35,4* 1Tim 1,15 1Kor 14,26-33* Ez 16,1-22

3.P. Zsolt 10,1* Mk 15,34 Jn 18,28-32* Ez 17,1-24

4.Szo. Zsolt 21,14* Lk 6,45 Péld 3,1-8* Ez 18,1-32

5.V. Neh 9,17* Kol 3,13 Zsolt 69,17-37* Mt 10,34-39

6.H. Zsolt 145,3* Kol 2,9-10 Róm 12,17-21* Ez 20,1-17

7.K. 1Kir 20,11* Jak 1,19-20 2Kor 10,1-6* Ez 20,30-44

8.Sze. Jer 14,21* Lk 1,69.72 1Móz 13,5-12* Ez 33,10-20

9.Cs. Ézs 61,1-2* Mk 1,15 3Móz 19,1-18* Ez 33,21-33

10.P. Jer 8,21-22* Lk 5,31-32 Lk 22,49-53* Ez 34,1-16

11.Szo. Zak 2,9* Mt 16,18 2Tim 2,1-5* Ez 34,23-31

12.V. 3Móz 19,17* 1Tessz 5,14 Zsolt 110* Lk 11,14-23

13.H. Zsolt 25,17* Fil 4,7 1Pt 4,7-11* Ez 36,16-32

14. K. Ézs 47,13-14* 3Jn 4 Jer 18,1-10* Ez 37,1-14

15.Sze. 1Kir 8,61* 1Kor 6,17 Zsid 13,1-9* Ez 37,15-28

16.Cs. Ézs 60,3* Lk 13,30 1Jn 2,18-26* Ez 40,1-16

17.P. Ézs 26,19* Jel 14,13 2Kor 6,1-10* Ez 42,15-43,12

18.Szo. Ézs 9,1* Tit 2,14 Mk 13,1-8* Ez 47,1-12

19.V. 5Móz 2,7* 1Kor 3,7 Zsolt 63* Lk 16,1-8

20.H. 5Móz 4,2* Lk 8,21 Mt 7,21-27* 1Tessz 1,1-10

21.K. Zsolt 112,5* Lk 6,31 Jn 3,17-21* 1Tessz 2,1-12

22.Sze. Zsolt 28,9* Jn 10,16 1Tessz 2,13-20* Mt 12,33-35

23.Cs. Zsolt 119,52* Lk 10,39 Lk 15,1-10* 1Tessz 3,1-13

24.P. Zsolt 9,19* 1Tessz 4,17-18 Zsid 13,17-21* 1Tessz 4,1-12

25.Szo. Józs 23,11* 1Jn 4,16 Jel 20,11-15* 1Tessz 4,13-18

26.V. 2Krón 20,12* Zsid 12,2 Zsolt 46* Lk 12,42-48

27.H. 1Sám 2,8* Zsid 1,2-3 Zsid 12,18-25* 1Tessz 5,1-11

28.K. 1Móz 4,7* Róm 6,18 1Pt 1,13-21* 1Tessz 5,12-28

29.Sze. Jer 7,3* Apcsel 2,45-47 1Kor 3,9-15* 2Tessz 1,1-12

30.Cs. 2Móz 33,17* Lk 1,28 1Tessz 5,9-15* 2Tessz 2,1-12

2017 - December

1.P. Péld 16,18* Gal 6,3-4 Zsid 13,10-16* 2Tessz 2,13-17

2.Szo. Jer 25,5* Lk 3,8 Jel 21,10-14,21-27* 2Tessz 3,1-18

3.V. Ézs 42,10* Lk 1,67-68 Zsolt 24* Jel 5,1-5

4.H. Ézs 65,17* Lk 12,36 1Pt 1,10-13* Zak 1,1-6

5.K. 5Móz 32,46.47* Jn 1,6.8 Zsid 10,32-39* Zak 1,7-17

6.Sze. Ez 34,22* Ef 5,25 Kol 1,9-14* Zak 2,1-9

7.Cs. Zsolt 119,64* 1Pt 4,10 1Tessz 5,4-8* Zak 2,10-17

8.P. Zsolt 51,14* Lk 17,5 Ez 37,24-28* Zak 3,1-10

9.Szo. Péld 3,34* Fil 2,5 Hab 2,1-4* Zak 4,1-14

10.V. 1Móz 13,8* 1Kor 12,20 1Sám 2,1-10* Ézs 63,15-19

11.H. 4Móz 6,24* 1Pt 3,9 Ézs 25,1-8* Zak 5,1-11

12.K. Zsolt 119,172* Kol 3,16 Ézs 26,7-12* Zak 6,1-8

13.Sze. Ez 20,12* 2Tim 1,14 Jel 2,1-7* Zak 6,9-15

14.Cs. 1Móz 3,9-10* Gal 4,6 2Kor 5,1-10* Zak 7,1-14

15.P. Ézs 54,4* Zsid 11,27 Zak 2,14-17* Zak 8,1-23

16.Szo. Mik 2,1* Mk 10,42-43 1Tessz 4,13-18* Zak 9,9-12

17.V. 1Kir 2,1-2.3* Kol 1,9-10 Lk 1,46-55* Róm 15,4-13

18.H. Zsolt 105,8* Róm 15,4 2Kor 1,18-22* Zak 11,4-17

19.K. Józs 14,8* Lk 21,19 Ézs 11,10-13* Zak 12,9-13,1

20.Sze. Dán 2,28* Lk 17,20-21 Ézs 42,5-9* Zak 14,1-11

21.Cs. Zsolt 119,166* Lk 2,26-27.28 Jel 3,7-12* Mal 1,6-14

22.P. Józs 22,29* Lk 24,32-33 Jel 22,16-21* Mal 2,17-3,12

23.Szo. 1Móz 28,15* 2Pt 1,19 Ézs 7,10-14* Mal 3,13-24

24.V. Jer 35,14* Zsid 1,1-2 Lk 1,68-79* Ézs 7,10-14

25.H. 5Móz 4,24* 1Jn 4,10 Zsolt 2* 1Jn 3,1-6

26.K. Zsolt 105,7* Jn 3,19 Apcsel 7,55-60* Jel 7,9-12

27.Sze. Ézs 42,3* Lk 2,12 Jn 21,20-24* Jn 1,1-5

28.Cs. Ézs 11,1* Gal 4,4-5 Mt 2,13-18* Jn 1,6-8

29.P. Ézs 57,15* Mt 11,5 1Jn 4,11-16* Jn 1,9-13

30.Szo. Zsolt 103,15-16.17* Jn 1,16 Ézs 63,7-14* Jn 1,14-18

31.V. 2Móz 3,7* Jn 3,16 Zsolt 103* 2Móz 13,20-22

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: