Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2018 - Március

1.Cs. Zsolt 25,12* 1Pt 2,21 1Jn 1,8-2,2* Jn 11,46-57

2.P. Dán 2,22* Jn 12,46 2Kor 13,3-9* Jn 12,1-11

3.Szo. Ez 2,2* Jn 4,25-26 Gal 2,16-21* Jn 12,12-19

4.V. Zsolt 27,10* 2Kor 4,8-9 Zsolt 35,17-28* 1Pt 1,18-21

5.H. Ézs 66,2* Mt 9,36 Lk 14,27-33* Jn 12,20-26

6.K. Péld 20,22* 1Tessz 5,15 Jób 7,11-21* Jn 12,27-36

7.Sze. Jer 31,8* Jn 4,34-35 Mt 13,44-46* Jn 12,37-50

8.Cs. Zsolt 36,7* Mt 6,26 Mt 19,16-26* Jn 13,1-11

9.P. Jer 5,3* Lk 17,5 Mt 10,34-39* Jn 13,12-20

10.Szo. Ézs 53,7* Jn 12,24 Gal 6,14-18* Jn 13,21-30

11.V. Dán 9,17* Lk 12,32 Zsolt 57* Fil 1,15-21

12.H. Zsolt 40,3* Jn 5,25 Jn 6,26-35* Jn 13,31-38

13.K. Péld 15,17* 1Kor 13,1 Jób 9,14-35* Jn 14,1-14

14.Sze. Hab 2,3* 2Pt 3,9 Jn 15,9-17* Jn 14,15-26

15.Cs. Zsolt 19,9* Jn 15,10-11 2Kor 4,11-18* Jn 14,27-31

16.P. 5Móz 2,7* Jn 8,12 Jn 16,16-23a* Jn 15,1-8

17.Szo. Zsolt 30,3* Zsid 5,7 Jn 14,15-21* Jn 15,9-17

18.V. Zsolt 85,8* Jn 1,17 Zsolt 43* 4Móz 21,4-9

19.H. Jer 14,22* 1Jn 5,14 Ef 2,11-16* Jn 15,18-16,4

20.K. Ézs 52,9* Ef 2,8 Jób 19,21-27* Jn 16,5-15

21.Sze. 1Móz 3,19* 1Kor 15,22 Zsid 9,11-15* Jn 16,16-24

22.Cs. Ézs 50,5* Jn 12,26 Jer 15,15-21* Jn 16,25-33

23.P. Zsolt 19,9* Jn 6,63 Zsid 10,11-18* Jn 17,1-11

24.Szo. 2Krón 16,9* Lk 7,37-38 Lk 18,31-43* Jn 17,11-26

25.V. Zsolt 106,2* Jn 12,12-13 Zsolt 92* Ézs 50,4-9

26.H. Zsolt 96,2* Mk 14,26 Mt 26,6-13* Jn 18,1-11

27.K. Zsolt 117,2* Róm 8,32 Jób 38,1-11* Jn 18,12-27

28.Sze. Ézs 54,14* Jn 14,27 Lk 22,1-6* Jn 18,28-40

29.Cs. Ez 18,4* Jn 14,2 1Kor 10,16-17* Jn 19,1-16

30.P. 2Móz 14,21* Róm 8,38-39 Zsid 9,26-28* Jn 19,16-30

31.Szo. Ézs 30,18* Lk 24,6-7 1Pt 3,18-22* Jn 19,31-42

2018 - Április

1.V. 5Móz 28,2-3* 2Tim 2,8 1Sám 2,1-8* Jn 20,1-10

2.H. Zsolt 22,3* Lk 24,29 1Kor 15,50-58* Jn 20,11-18

3.K. Jer 2,27* Róm 2,4 Jn 20,1-10* Jn 20,19-23

4.Sze. Zsolt 63,8* 1Jn 5,18 Jn 20,11-18* Jn 20,24-31

5.Cs. Ézs 45,22* 1Jn 2,2 Jn 21,1-14* Jn 21,1-14

6.P. Zsolt 126,1* Mk 16,9-10 Lk 24,36-47* Jn 21,15-19

7.Szo. Ez 7,19* Mt 25,45 Lk 24,1-12* Jn 21,20-25

8.V. 1Móz 21,17-18* Róm 9,16 Zsolt 84* Kol 2,12-15

9.H. JerSir 1,18* Zsid 13,20-21 1Móz 32,22-32* Ef 1,1-10

10.K. Zsolt 22,11* Fil 1,6 Jób 42,7-13* Ef 1,11-14

11.Sze. Zsolt 89,9* Jel 1,5 Ézs 66,6-13* Ef 1,15-23

12.Cs. Zsolt 51,3* Ef 1,7 Jn 17,9-19* Ef 2,1-10

13.P. 2Sám 15,26* Jn 21,15 1Pt 2,1-10* Ef 2,11-22

14.Szo. Ézs 50,10* Kol 1,13 Apcsel 8,26-39* Ef 3,1-13

15.V. Zsolt 6,3-4* Róm 8,26 Zsolt 87* 1Pt 5,1-4

16.H. Péld 5,21* Jn 10,14 Jn 10,1-10* Ef 3,14-21

17.K. Ézs 58,7* 1Jn 4,19 Mt 9,35-10,7* Ef 4,1-6

18.Sze. Zsolt 127,3* Mt 19,13 Jn 17,20-26* Ef 4,7-16

19.Cs. Ézs 31,5* 2Tim 2,19 Ef 4,11-16* Ef 4,17-24

20.P. 1Kir 8,27* 1Jn 4,12 Mt 26,30-35* Ef 4,25-32

21.Szo. Zsolt 116,3-4* Mk 4,38-39 Jn 14,1-6* Ef 5,1-14

22.V. Zsolt 7,2* Jn 17,15 Zsolt 66* 2Kor 4,16-18

23.H. 4Móz 24,17* 1Pt 5,7 1Móz 1,6-8* Ef 5,15-20

24.K. Zsolt 36,6* Ef 2,4-5 1Móz 1,9-13* Ef 5,21-33

25.Sze. Jób 1,21* Róm 8,28 1Móz 1,14-19* Ef 6,1-4

26.Cs. 1Móz 39,20-21* Jn 1,5 1Móz 1,20-23* Ef 6,5-9

27.P. Zsolt 103,2* Ef 1,3 1Móz 1,24-31* Ef 6,10-17

28.Szo. Jer 31,33* 2Kor 3,3 1Móz 2,1-3* Ef 6,18-24

29.V. Zsolt 119,94* Jn 16,33 Zsolt 98* Apcsel 16,23-34

30.H. Ézs 65,2* Róm 5,8 2Móz 15,19-21* Zsid 1,1-4

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: