Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
2019 - Március

1.P. Ézs 43,16* Fil 1,28 2Tim 3,10-17* 1Sám 2,27-36

2.Szo. 5Móz 8,3* Jn 6,63 Mt 13,31-35* 1Sám 3,1-21

3.V. Zsolt 109,31* Jn 8,7 Lk 10,38-42* Mk 8,31-38

4.H. Zsolt 113,5-7* Fil 2,6-7 Lk 13,31-35* 1Sám 4,1-11

5.K. Péld 4,18* Jn 8,12 Lk 5,33-39* 1Sám 4,12-22

6.Sze. Zsolt 31,17* Lk 1,46-48 Mt 6,16-21* 1Sám 5,1-12

7.Cs. Jóel 4,16* Zsid 6,18-19 Kol 3,5-11* 1Sám 6,1-7,1

8.P.Ézs 42,8* 1Kor 8,6 Róm 7,14-25* 1Sám 7,2-17

9.Szo. Jer 31,28* 1Thessz 5,9 Zak 7,2-13* 1Sám 8,1-22

10.V. Zsolt 32,3-5* Lk 15,10 Zsid 4,14-16* Mt 4,1-11

11.H. 1Móz 28,16* 2Kor 6,2 2Thessz 3,1-5* 1Sám 9,1-14

12.K. 5Móz 5,21* Róm 13,10 Jób 1,1-22* 1Sám 9,15-10,16

13.Sze. Zsolt 13,6* Jak 5,13 5Móz 8,11-18* 1Sám 10,17-27

14.Cs. Zsolt 119,63* Kol 3,16 Jak 4,1-10* 1Sám 11,1-15

15.P. Jer 22,3* Ef 5,8-9 Zsid 2,11-18* 1Sám 12,6-25

16.Szo. Zsolt 11,7* Mt 5,48 Róm 6,12-18* 1Sám 13,1-23

17.V. Ézs 38,19* Mt 19,14 Jn 3,14-21* Jn 3,14-21

18.H. Ézs 10,1-2* Róm 12,2 1Móz 37,3-36* 1Sám 14,1-15

19.K. Ézs 49,26* Mt 22,2-10 Jób 2,1-10* 1Sám 15,1-35

20.Sze. 2Móz 24,7* Mt 12,50 Jn 16,29-33* 1Sám 16,1-13

21.Cs. Zsolt 146,8* 1Thessz 3,7-8 1Jn 1,8-2,6* 1Sám 16,14-23

22.P. Zsolt 90,16* Mt 6,26 2Kor 13,3-9* 1Sám 17,1-30

23.Szo. Zsolt 73,24* 2Tim 4,7-8 Gal 2,16-21* 1Sám 17,31-58

24.V. Ézs 38,14* Mt 8,14-15 Jer 20,7-13* Lk 9,57-62

25.H. Ez 33,17* Jn 14,15 Lk 14,25-35* 1Sám 18,1-16

26.K. Zsolt 25,7* Ef 2,4-5 Jób 7,11-21* 1Sám 20,1-23

27.Sze. Dán 10,19* Jn 14,27 Mt 13,44-46* 1Sám 20,24-21,1

28.Cs. 5Móz 6,16* Mt 6,10 Mt 19,16-26* 1Sám 23,1-18

29.P. Mik 5,3* Mt 24,30 Mt 10,34-39* 1Sám 24,1-23

30.Szo. 2Móz 23,2* Zsid 13,1 Gal 6,11-18* 1Sám 25,1-17

31. V. Préd 5,9* Lk 12,33-34 Jn 6,47-51*Jn 12,20-24

2019 - Április

1.H. Zsolt 10,17* Róm 15,13 Jn 6,26-35* 1Sám 25,18-42

2.K. Bir 3,9* Jel 1,5-6 Jób 9,14-35* 1Sám 27,1-28,2

3.Sze. 2Móz 15,11* 1Jn 5,20-21 Jn 15,9-17* 1Sám 28,3-25

4.Cs. Ez 37,11-12* Jn 5,25 2Kor 4,11-18*1Sám 30,1-31

5.P. 1Móz 32,27* Mt 9,20-22 Jn 16,16-23* 1Sám 31,1-13

6.Szo. Jób 42,2* Mt 8,8 Jn 14,15-21* 2Sám 1,17-27

7.V. Zsolt 84,3* Jn 15,9-11 Jn 18,28-19,5* Mk 10,35-45

8.H. Zsolt 130,6* Júd 20-21 Ef 2,11-16* Mt 26,1-16

9.K. Zak 9,8* Mt 16,18 Jób 19,21-27* Mt 26,17-30

10.Sze. Ézs 45,12* Kol 1,16 Zsid 9,11-15* Mt 26,31-35

11.Cs. Zsolt 25,8* Mt 18,21-22 Jer 15,15-21* Mt 26,36-46

12.P. Zsolt 71,20-21* Mt 18,14 Zsid 10,1-18* Mt 26,47-56

13.Szo. Péld 15,1 * Mt 5,9 Lk 18,31-43* Mt 26,57-68

14.V. 5Móz 26,15* Lk 1,54 Ézs 50,4-9* Jn 12,12-19

15.H. Zsolt 85,7* Jn 16,22 Mt 26,6-13* Mt 26,69-75

16.K. Zsolt 69,6* Mt 6,13 Jób 38,1-11;42,1-6*Mt 27,1-14

17.Sze. 2Sám 23,3-4* Mt 5,14 Lk 22,1-6* Mt 27,15-30

18.Cs. 1Sám 16,7* Lk 22,61-62 1Kor 11,17-34* Jn 13,1-35

19.P. 1Móz 41,52* Lk 23,42-43 Jn 19,16-30* 2Kor 5,14-21

20.Szo. 5Móz 6,4* Jn 17,3 1Pt 3,18-22* Mt 27,57-66

21.V. Ézs 45,9* 2Kor 5,17 Jn 20,11-18* Mk 16,1-8

22.H. Ézs 2,2-4* Jn 20,21 Ézs 25,6-9* Lk 24,13-35

23.K. 5Móz 32,36* Lk 18,8 Jn 20,1-10* Róm 12,1-8

24.Sze. Zsolt 141,8* Jn 20,20 Jn 20,11-18* Róm 12,9-13

25.Cs. Zsolt 90,14* Ef 1,3 Jn 20,1-14* Róm 12,14-21

26.P. Ézs 55,2* Jn 6,27 Lk 24,36-47* Róm 13,1-7

27.Szo. Ezsd 8,21* Jn 14,6 Lk 24,1-12*Róm 13,8-14

28.V. 5Móz 32,39* Mt 19,24-26 1Pt 1,3-9* Jn 20,19-29

29.H. Préd 12,14* Mt 5,8 1Móz 32,22-32* Róm 14,1-12

30.K. 3Móz 25,17* Jn 13,15 Jób 42,7-17* Róm 14,13-23

Útmutató

Mellékletben is letölthető

Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: