Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
Ismertet艖

Gy眉lekezet眉nk a 12 kolozsv谩ri reform谩tus gy眉lekezet egyike, a v谩ros 茅szak-keleti r茅sz茅n.

Gy眉lekezet眉nk 1977 j煤lius 1-茅n 枚n谩ll贸sult, amikor az 煤jals贸v谩rosi , azaz V. sz. gy眉lekezett玫l elv谩lva, k眉l枚n gy眉lekezett茅 v谩lt. Ez a gy眉lekezet-r茅sz is, ak谩rcsak az 煤jals贸v谩rosi, kor谩bban az als贸v谩rosi egyh谩zk枚zs茅ghez tartoz贸 k眉lv谩rosi ter眉leteken szervez玫d枚tt. A v谩ros gyors 眉tem没 kiterjed茅se, s ezzel egy眉tt a l茅leksz谩m n枚veked茅se tette ezt sz眉ks茅gess茅.

Az als贸v谩rosi gy眉lekezetnek a Bulg谩riatelepen m谩r a 20. sz谩zad els玫 fel茅ben is volt hol itt, hol ott ideiglenesen berendezett istentiszteleti otthona, ahol az als贸v谩rosi lelkip谩sztorok rendszeresen szolg谩ltak. Ezeken az alkalmakon f玫leg azok az id玫s h贸st谩ti atyafiak vettek r茅szt, akik a t谩voli 鈥瀔茅t谩g煤鈥 templomba nehezebben jutottak volna el.

A Bulg谩riatelepen a m煤lt sz谩zad hetvenes 茅veiben siker眉lt egy mag谩n h谩zat megv谩s谩rolni a Bob芒lna u. 24. sz谩m alatt s 铆gy 谩lland贸 gy眉lekezeti hajl茅kot kialak铆tani. Ebben az imah谩zban rendszeresen szolg谩lt az 煤jals贸v谩rosi egyh谩zk枚zs茅g seg茅dlelk茅szek茅nt 1971-tol Sz玫cs L谩szl贸, akit a gy眉lekezet az 枚n谩ll贸sul谩sa alkalm谩val v茅glegesen lelkip谩sztor谩nak v谩lasztott 1977 j煤lius 1.-茅n.

A gyors 眉temben 茅p眉l玫 k枚rny茅k t枚mbh谩zas铆t谩sa a nyolcvanas 茅vekben is folytat贸dott. Ennek nyom谩n a gy眉lekezet 枚sszl茅leksz谩ma a rendszerv谩lt谩s idej茅re m谩r 2100 l茅lekre emelkedett. A rendszerv谩lt谩st k枚vet玫en, a gy眉lekezet egyhang煤 megh铆v谩s alapj谩n az addig Vis谩ban szolg谩l贸 Visky J谩nost v谩lasztotta lelkip谩sztor谩nak, aki 1990 janu谩r 1. 贸ta szolg谩l a gy眉lekezetben.

A megv谩ltozott t谩rsadalmi-politikai helyzetben azonnal lehet玫s茅g ny铆lt egy 煤j gy眉lekezeti k枚zpont 茅p铆t茅s茅re, aminek sz眉ks茅g茅t mindenki 茅rezte, kivitelez茅s茅t viszont az anyagiak hi谩nya miatt sokan nem l谩tt谩k lehets茅gesnek. Isten azonban nem csak a babiloni fogs谩gb贸l szabadult n茅p茅nek adta ki egykor a templom 茅p铆t茅s茅re vonatkoz贸 parancsot, hanem nek眉nk is: 鈥灻塸铆ts茅tek e h谩zat!鈥 Biztat谩st is adott hozz谩 az Esdr谩s 6,4 谩ltal: ...鈥漚 k枚lts茅g a kir谩ly h谩z谩b贸l adass茅k!鈥 Nem v茅letlen, hogy ugyanezen Ige alapj谩n sz贸lt az alapk玫let茅teli 眉nneps茅gen 1991 j煤nius 30.-谩n a Dr. Csiha K谩lm谩n p眉sp枚k 煤r igehirdet茅se.

A lelki terror s枚t茅ts茅ge ut谩n a szellemi-lelki 茅let romjain 煤j 茅letnek kellett kibontakoznia. Ennek besz茅des bizony铆t茅ka az 1991-95 k枚z枚tt meg茅p眉lt gy眉lekezeti k枚zpont, amely teljes m茅rt茅kben megfelel a 21. sz谩zad komplex lelki-k枚z枚ss茅gi ig茅nyeinek. Az 茅p眉letegy眉ttes 400 f茅r玫helyes templomot, lelk茅szi, seg茅dlelk茅szi lak谩st, ifj煤s谩gi termet, ovod谩t, gy眉lekezeti konyh谩t 茅s vend茅g-szob谩kat foglal mag谩ba. Az 茅p铆t茅s ideje alatt a falak 茅p眉l茅s茅vel p谩rhuzamosan n玫tt a mindens茅g gazdag Ur谩ba vetett bizalmunk 茅s hit眉nk, aki l茅p茅sr玫l-l茅p茅sre kirendelte a hatalmas munk谩hoz sz眉ks茅ges anyagiakat a gy眉lekezeti tagok 茅s k眉lf枚ldi testv茅rek 谩ldozat谩b贸l. Az avat贸 眉nneps茅g 1995 j煤nius 15.-茅n zajlott ugyancsak Dr. Csiha K谩lm谩n p眉sp枚k 煤r igehirdet茅s茅vel.

Az 茅p眉letegy眉ttes f玫tervez玫je Zakari谩s Attila, sepsiszentgy枚rgyi m茅rn艖k volt, aki harmonikusan 枚tv枚zte az erd茅lyi hagyom谩nyos 茅s a modern 茅p铆t茅szeti vonalakat. 脥gy sz眉letett meg egy otthonos, bels玫 茅s k眉ls玫 megjelen茅s茅ben vonz贸 茅p眉letegy眉ttes mindny谩junk 枚r枚m茅re. Ezzel p谩rhuzamosan 茅s az贸ta is a legfontosabb feladatunk a gy眉lekezet bels玫, lelki 茅p铆t茅se. A fordulat 贸ta eltelt 18 茅v l茅leksz谩mbeli lemorzsol贸d谩st hozott. Ennek oka egyr茅szt a kiv谩ndorl谩s, m谩sr茅szt az asszimil谩ci贸, valamint a sz眉let茅sek sz谩m谩nak drasztikus cs枚kken茅se. Gy眉lekezet眉nk jelenlegi l茅leksz谩ma 1700 k枚r眉l mozog.

Ter眉letileg 28 presbiteri k枚rzetre oszlik. A k枚rzeti felel玫s枚k munk谩ja nyom谩n 谩tl谩that贸 a gy眉lekezet 茅lete. A lelki munka ter茅n nagy hangs煤lyt fektet眉nk a csal谩dl谩togat谩sok rendj茅n kialak铆tand贸 szem茅lyes kapcsolatokra, az ifj煤s谩gi munk谩ra, a rendszeresen szervezett gy眉lekezeti hitm茅ly铆t玫 k枚z枚ss茅gi alkalmakra, h茅tv茅gekre 茅s ny谩ri t谩borokra, melyeket k眉l枚n szervez眉nk a feln玫tteknek 茅s k眉l枚n az ifj煤s谩gnak. Hit茅breszt玫 evangeliz谩ci贸s heteket is szervez眉nk, n茅p眉nk lelki 茅bred茅s茅nek c茅lj谩b贸l. Valljuk ugyanis, hogy az a n茅p, amely nem ismeri Isten茅t, elv茅sz. Ez茅rt tartjuk roppant fontosnak, hogy a Krisztussal val贸 szem茅lyes kapcsolat nyom谩n Istennel 茅s embert谩rsaival megb茅k茅lt gy眉lekezeti tagok sokas谩ga z谩rkozzon fel reform谩tus anyaszentegyh谩zunk k枚z枚ss茅g茅be.Bulg醨ia-telepi Reform醫us Gy黮ekezet - 400628 Kolozsv醨 - Arad 鷗 10 sz醡
Felhaszn醠: Jelsz: